Maskinskydd och fördröjningsmagasin kan tillverkas av plast

Plast kan vara mjukt och man tänker inte alltid på att detta material faktiskt kan vara att föredra då det ska tillverkas industriföremål. Normalt sett så ser man ju metallen som ett starkare material som fungerar mycket bra då man till exempel ska tillverka trådhyllor och trådgaller. Men plasten är viktig och den kan vara hård. Det ser vi inte minst i maskinskydd som omger maskinerna som tillverkar trådprodukter. Ett annat exempel är fördröjningsmagasin som används för att leda vatten under mark.

Fördröjningsmagasin måste klara vatten

Metall är ju ett fantastiskt material som vi knappast skulle klara oss utan. Men metall är inte alltid det bästa valet då det handlar om vatten. Regnvatten som ska ledas vidare under marken kan skada trådgaller och trådprodukter. Även om dessa är gjorda av rostfritt stål eller aluminium så finns det en risk för att de till sist ger vika för vattnet konstanta nötningskraft. Med plast så ser det annorlunda ut och därför så är fördröjningsmagasin av plast att föredra. Här kan man faktiskt se paralleller med att maskinskydd är gjorda av plastmaterial. De måste ju också klara av att man håller rent med vatten och kemiska produkter på ett sätt som metall inte alltid gör.

Tillverkningsteknik som påminner om metallbearbetning

När man tillverkar dagvattenkassetter, dagvattenmagasin och fördröjningsmagasin så använder man sig ofta av tillverkningsteknik som påminner om metallbearbetning. Man kan till exempel formgjuta vilket går till på i stort sett samma sätt som då man formgjuter metaller. Plastmaterialet smälts ner och förs sedan in i en form där det får stelna. Slutprodukten håller mycket hög kvalitet och har perfekta dimensioner. Det här är viktigt då det rör sig om dagvattensystem eftersom dessa ofta måste kopplas samman på ett sätt som gör att man undvika läckage. Dessutom så kan man behöva få rätt passform för tillägg som hydrofilter som renar vattnet som skickas vidare i systemet.

Plast som håller länge

Man skulle ju kunna tro att metallen vore ett bättre material att använda för system som ska hålla länge. Det är ju uppenbart att butiksinredning av metall håller bra mycket längre än mjukare material som trä och plast. Men när det handlar om fördröjningsmagasin så finns det stora fördelar med plastmaterialet. Det är tillräckligt hårt och bryts inte ner i jorden. Det kommer att hålla tillräckligt länge för att det ska löna sig. Man behöver inte bekymra sig om rost och dessutom så är moderna plaster inte farliga för miljön. Lättheten får också betydelse och det är faktiskt rätt fantastiskt att ett material som är så pass lättviktigt samtidigt kan erbjuda en så fin styrka. Plasten håller länge och är även lätt att underhålla då man vill bygga på med nya dagvattenkassetter eller kanske ändra läge för att få bästa möjliga system för regnvatten under mark.

14 feb 2018

Välkommen

Vill du veta hur trådbearbetning fungerar? Vi hoppas att du ska få vettiga svar, tips och idéer på hur man bearbetar tråd här på tradbearbetning.n.nu.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)