Trådgnistning för skonsam beskärning

Trådgnistning är en metod för att beskära metaller med hjälp av en strömförd metalltråd.

Idag finns många sätt att bearbeta metaller, som ofta involverar stora maskiner med enorm presskraft. En av de tekniker som kanske inte är lika välkänd inkluderar dock något mycket mindre kraftfullt, nämligen en tråd. Otroligt nog kan nämligen en tunn tråd av mässing skära ut precisa mönster och former i enorma metallblock. Denna teknik kallas trådgnistning och allt som behövs för att det ska fungera är lite elektricitet, avancerad datorprogrammering och avjoniserat vatten, och vips kan man ta fram vilken form som helst på minimal tid och till låg kostnad.

Hur fungerar detta?
Trådgnistning fungerar på så sätt att en pulserande elektrisk ström förs genom en metalltråd och ett arbetsstycke som ligger nedsänkt i en vätska, ofta avjoniserat vatten. Metalltråden har olika tjocklek beroende på vilket material som ska beskäras. När den elektrifierade tråden kommer i kontakt med arbetsstyckets yta uppstår en kraftig reaktion som kallas gnisturladdning, vilket är en reaktion mellan två elektriskt laddade material. Höga temperaturer bildas på ytan och metalltråden skär på så sätt i arbetsstycket genom att de delar den är i kontakt med smälter bort. Vätskan som arbetsstycket ligger i leder bort både värme och metallrester så att maskinen kan jobba länge utan att överhettas och metallytorna som beskärs hålls rena. Styrkan på de elektriska pulserna kan anpassas och grundprincipen är att ju starkare ström, desto snabbare beskäring.

Fördelar
Tekniken att arbeta med elektriskt laddade trådar för att beskära metaller har funnits ända sedan 1940-talet, men det tog tid för metoden att förfinas tillräckligt för att användas inom verkstadsindustrin i den utsträckning den görs idag. Det finns många fördelar med att använda metalltråd, och en av dem är den skonsamhet som tråden medför. Det kanske låter konstigt att kalla elektriska pulsar för skonsamma, men faktum är att jämfört med mer traditionella verktyg så är det precis vad en elektriskt laddad metalltråd är. Istället för att med pressverktyg eller svarvar utsätta ett arbetsstycke för brutal kraft, där riskerna för sprickor och deformeringar är större, smälter man helt enkelt bort delar ur metallen medan de man vill behålla lämnas oberörda. Därför kan man även bearbeta små och känsliga komponenter som lätt skulle kunna förstöras med mer traditionell bearbetning. Dessutom är metalltråden stark nog att beskära de hårdaste typerna av metallstycken, såsom hårdmetall eller härdat stål, som även de är svåra att hantera i vanliga maskiner.

Modern teknik
Trådgnistning är en lyckad kombination av forskning, kemiska processer och hantverkarteknik i ett, som tack vare moderna maskiner kan utföras på en mängd produkter och till lågt pris. Effektiviteten är inte det enda som håller priset nere, tack vare att maskinerna är så pass självgående sparar man även personalkraft. Faktum är att en maskin kan jobba i stort sett obevakad i flera dygn, allt som krävs är planering och korrekt programmering. Metalltråden kontrolleras nämligen av så kallat CNC-styrda axlar, vilket innebär att numrerade koder som programmeras in i ett datorprogram skickar kommandon till axlarna som med exakthet utför de moment som krävs för att nå önskad design.

Välkommen

Vill du veta hur trådbearbetning fungerar? Vi hoppas att du ska få vettiga svar, tips och idéer på hur man bearbetar tråd här på tradbearbetning.n.nu.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)