Flexibel trådbearbetning

Trådbearbetning är ett samlingsnamn för olika processer och tekniker som syftar till att skapa metallprodukter av metalltråd.

21772078svarvxsmall.jpg

Metalltråd är en mycket flexibel form av metall och används i många typer av produkter som ställer höga krav på unika och specifika former. Komponenter i datorer och andra elektroniska produkter samt olika sorters butiksinredning konstrueras genom en kedja av trådbearbetning där man kan skapa de precisa och unika former som krävs. Tack vare ett stort utbud av avancerade maskiner som kan utföra flera viktiga moment på mycket kort tid, kan bearbetning av tråd göras smidigt och med låga produktionskostnader.

En kedja av arbetsmoment
Då metalltråd ska bearbetas till en färdig produkt så genomgår tråden många olika arbetsmoment där det huvudsakliga kallas trådbockning. Detta är en teknik där tråden matas fram i en maskin som har speciella verktyg som böjer och klipper tråden utifrån förprogrammerade kommandon. Detta är en mycket snabb process, inom endast några sekunder kan en komponent vara helt färdig. Men utöver detta krävs ofta även andra kompletterande former av bearbetning, som syftar till att nå en exakt form, ett specifikt utseende, och en slutprodukt som kommer hålla högkvalitet under lång tid. Detta utförs ofta av specialiserade verkstäder som har tillgång till maskiner som kan klara av samtliga moment.

Detaljarbete
Då en komponent av metalltråd ska tas fram är tillverkningsprocessen noga planerad i förväg så att man vet vilka metoder som kommer leda till bäst slutresultat, på kortast möjliga tid och till lägsta möjliga kostnad. En trådhylla kan exempelvis utöver bockning behöva svetsas för att foga samman de olika delarna till en unik design, och på så vis kan man också kombinera metalltråd av olika metaller såsom järn, stål och aluminium för att nå bästa styrka och få ett specifikt utseende. Gängning är en annan vanlig del av trådbearbetningen som syftar till att skapa spiralformer. I många fall så kan man även behöva spårfräsning för att fräsa ut linjer eller mönster i metallen. De som arbetar med tråd har förvisso tillgång till avancerade maskiner men det krävs stor materialkunnighet och en dos kreativitet för att veta hur man på bästa sätt kan tillmötesgå en kunds förväntningar och transformera den ursprungliga ritningen till färdig produkt.

Ytbehandlingar stärker hållbarheten
Liksom för alla metallprodukter kräver produkter av tråd olika former av ytbehandling för att rustas mot de påfrestningar de kommer utsättas för. Många års forskning och experimentering har lett till ett brett urval av behandlingar som passar alla syften, och som kan erbjuda olika nivåer av skydd. Beroende på användningsområde behöver en produkt skyddas på olika sätt, vissa behöver starkast möjliga skydd mot regn och väta medan andra snarare behöver tåla repor och elektricitet. Metalltråd genomgår ofta sin första ytbehandling redan på trådstadiet, vilket ger ett gott skydd även under tillverkning, som sedan kan kompletteras med ytterligare behandlingar mot slutet. Vanliga metoder är förzinkning och förkromning, där lager av zink alternativt krom skapar en skyddande hinna på metallytan. Tjockleken kan varieras utifrån hur starkt skyddet behöver vara. Ytbehandlingen är det sista steget av trådbearbetning, och ger en sista snygg finish så att trådprodukten utöver att hålla kvalitet även tilltalar ögat.

Läs mer om våra sponsorer.

 

 

Välkommen

Vill du veta hur trådbearbetning fungerar? Vi hoppas att du ska få vettiga svar, tips och idéer på hur man bearbetar tråd här på tradbearbetning.n.nu.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)